Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 maj

Så söker du smartare i Outlook


Datum: 2022-05-12 15:54
One and a half hand typing och a white keyboard on a white desk, where also there are a yellow wristwatch, a white mouse and a cellphone.

Tyck­er du att söknin­gen i mejlen i Out­look ger allde­les för mån­ga sökre­sul­tat? För att hit­ta det mejl du egentli­gen var ute efter får du bläd­dra och klic­ka och leta i den lån­ga lis­tan Out­look visade dig, eller hur?

Då skulle du vara hjälpt av att använ­da mer speci­fi­ka söktermer.

Hur då?

Jo, jag har hit­tat en väldigt bra guide över alla sätt att söka i Out­look hos Microsoft.

Där ser du hur du kan justera söknin­gen så att du får färre och mer pre­cisa svar.

Några per­son­li­ga favorit­er är:

johan ICKE svensson

och

från

och

Outlook-sökning på specifika datum

Vilken vari­ant har du mest nyt­ta av? Berät­ta!


Ta mig till hela guiden om att söka i Outlook!

(De här sök­sät­ten är särskilt använd­bara om du strä­var efter att få tom inko­rg i mejlen då och då.)

Det finns en föreläsning om sånt här

En mellanung man i sina bästa år föreläser iklädd mörkblå kavaj och gyllengul slips, bärande headset-mikrofon.

Mejl och hur du kan hantera den på ett strukturerat och smidigt sätt är ett av de teman jag tar upp i min föreläsning "Skaffa superstruktur".

Och, du kan få mer tips på andra sätt

Ung kvinna sitter och jobbar på en laptop på ett kafé, vars uteservering ligger längs gatan.

Förresten, om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få just det här.