Se korta strukturtips som direkt hjälper dig bli… | David Stiernholm

Sidhuvud

Video

Här ser du mig i såväl ljud som bild sam­tidigt — om än inte livs levande i egen hög person.

I var­je video här nedan döl­jer sig en hel spel­lista. Klickar du längst upp till höger i rutan, finner du lätt alla avsnitt.


Föreläs­ningar

Hur mina föreläs­ningar är? Här är ett smakprov


Från 3minTalk​.com

I fyra vide­or för 3minTalk​.com delar jag med mig av hur du und­viker de van­li­gaste struk­tur­mis­sta­gen. Jag berät­tar om hur allt bör­jade för mig och om det verk­li­gen är värt besväret att få till all den­na struk­tur. Dessu­tom förk­larar jag hur jag står ut med att arbe­ta med det­ta ämne, som till­synes verkar hårt, fyrkantigt och rent av lite tråkigt — eller?


Boken Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”

Min tred­je bok Fören­kla på job­bet är för dig som snabbt vill få dina arbets­da­gar att bli smidigare.


Knep, verk­tyg, metoder och tips

Här finner du tips om struk­turme­toder du kan tes­ta, instruk­tion­er på smar­ta lös­ningar jag har hit­tat, beskrivningar av knep jag själv använ­der och en och annan intervju.


Fråges­pal­ten Strukthur?

Jag får ofta frå­gor från läsare och föreläs­nings­delt­a­gare — frå­gor som mån­ga fler ställer sig. I fråges­pal­ten Struk­thur? svarar jag på de van­li­gaste frå­gor­na jag får.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.