Se korta strukturtips som direkt hjälper dig bli… | David Stiernholm

Sidhuvud

Video

Här ser du mig i såväl ljud som bild sam­tidigt — om än inte livs levande i egen hög person.


Föreläs­ningar

Hur mina föreläs­ningar är? Här är ett smakprov:


Från 3minTalk​.com

I fyra vide­or för 3minTalk​.com delar jag med mig av hur du und­viker de van­li­gaste struk­tur­mis­sta­gen. Jag berät­tar om hur allt bör­jade för mig och om det verk­li­gen är värt besväret att få till all den­na struktur. 

Dessu­tom förk­larar jag hur jag står ut med att arbe­ta med det­ta ämne, som till­synes verkar hårt, fyrkantigt och rent av lite tråkigt — eller?


Knep, verk­tyg, metoder och tips

Med jäm­na mel­lan­rum delar jag med mig på YouTube av struk­turme­toder du kan tes­ta, instruk­tion­er på smar­ta lös­ningar jag har hit­tat, beskrivningar av knep jag själv använ­der och en och annan intervju.


Boken Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”

Min tred­je bok Fören­kla på job­bet är för dig som snabbt vill få dina arbets­da­gar att bli smidigare.


Laptop med YouTube-logon på skärmen på ljust skrivbord

Du hittar många fler videor på min YouTube-kanal.

Ta mig till YouTube-kanalen!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.