Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 maj

Uppdaterat: Rabatt på sista öppna strukturkursen i vår


Datum: 2022-05-11 11:00

I vår arranger­ar Con­fex öpp­na struk­turkurs­er med mig vid två tillfällen — den 22 mars och den 14 juni. 

Nu åter­står allt­så tillfäl­let den 14 juni. Ock­så det­ta tillfälle genom­förs via Zoom, så du kan vara med oavsett var i lan­det du befinner dig. 

Du får rabatt för att du föl­jer mig. Anger du koden Stiernholm2022 i ett ord utan mel­lanslag när du anmäler dig läm­nar Con­fex 15% rabatt på kursavgiften.

Jag vill gå struk­turkurs till rabat­ter­at pris!

Vi ses!