Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 maj

Podd: Klart! nr 590 - Ett trädgårdstrick för att inte missa något i chatten, mejlen och annorstädes


Datum: 2022-05-16 08:45
En jordig hand som räcker fram fyra nyskördade rädisor

Ju fler kanaler som vi kom­mu­nicer­ar i, desto svårare blir det att hål­la koll på dem alla. Det är lätt hänt att vi glöm­mer att tit­ta till någon under en par dagar, vilket vi kom­mer på efter ett tag och då möts av med­de­landen där som vi skulle velat ha svarat på för länge sedan.

Men, med god struk­tur kan du und­vi­ka att det händer.

I det­ta avs­nitt av min struk­tur­podd Klart!, nr 590, delar jag med mig av hur jag likt en flit­ig trädgård­sod­lare kan hål­la koll på alla ställen något hän­der utan att behö­va springa som en tät­ting mel­lan mejl, chat, med­de­lande­flö­den och andra ställen.

Om du har en lik­nande rond som jag pre­sen­ter­ar i det här avs­nit­tet, hur gör du rent konkret för att arbe­ta dig igenom den? Skriv till mig och beskriv hur du gör. Jag vill såk­lart höra vad som funger­ar fint för dig, så varmt välkom­men att höra av dig.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.