Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 maj

Podd: Klart! nr 591 - Tre steg att starta strukturen med


Datum: 2022-05-23 08:45
Tre träklossar med siffrorna ett, två, tre på blå bakgrund

Om du har idéer på vad du skulle vil­ja för­bät­tra när det gäller din struk­tur i arbetet, men du bara inte har tid till det, är det här avs­nit­tet för dig.

I det­ta nr 591 av Klart!, delar jag näm­li­gen med mig av tre steg du kan bör­ja med om du vill få bät­tre struk­tur — även om din tid är knapp.

När du skaf­fat dig utrymme, vad för struk­turidé vill du tes­ta att sät­ta i ver­ket? Skriv till mig och berät­ta. Dels är det intres­sant för mig att höra, dels kan det hän­da att jag kan ge dig ett extra tips som ger dig en skjuts framåt.

Några länkar från avsnittet

Pri­or­i­ter­ings­bo­ken

Här beställer du ditt exem­plar av min bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”, som jag näm­n­er inledningsvis.


Klart! finns ock­så som veck­o­brev. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.