Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 jan.

En att göra-lista, visst, men var?


Datum: 2022-01-13 14:41

Vilken är den bäs­ta appen för din att göra-lista?

Det finns ju så mån­ga appar att väl­ja på! Och det kom­mer nya hela tiden.

Vill du ha bra struk­tur och göra det lätt för dig själv är det smart om du har din lista bara på ett enda ställe.

Så, vilket listverk­tyg är det rät­ta att välja?

Här är mina rekommendationer.

Vilken listapp använ­der du? Någon annan än dessa jag tip­sar om? Berät­ta!


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.