Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 maj

Tack, Inspektionen för Socialförsäkringen!


Datum: 2022-05-20 16:02
Kollage med tre vertikala bilder. Till vänster, Arkens grönlummiga entré. I mitten, en man i rutig slips och brun kavaj ser föreläsningsladdad ut. Till höger, ett Klimtartat konstverk på Arken.

Jag for till kon­fer­en­shotel­let Arken här i Göte­borg och föreläste för medar­betare vid Inspek­tio­nen för Socialförsäkrin­gen. Syn­nerli­gen trevligt! 

Vi talade om att göra-lis­tor, om att hantera mejlen sys­tem­a­tiskt för att slip­pa överväldigas, om att få tid till de uppgifter vi inte automa­tiskt får tid till och myck­et mer.

Tack för förtroen­det, ISF!

Vill du också slippa överväldigas av mejlen?

Föreläsningen jag höll var "Skaffa superstruktur", som är min bredaste föreläsning när det gäller innehållet. Jag håller den gärna för dig och dina kollegor också!

Vi är intresserade av en föreläsning