Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Öppen föreläsning på konferensen “Ekonom i Högskolan”


Datum: 2024-06-13 08:54
En storslagen historisk byggnad med en stor terrass och uteservering, omgiven av en välskött trädgård, närmare bestämt anrika hotell Hasselbacken i Stockholm.

I höst, den 24 sep­tem­ber, är jag en av talar­na på kon­fer­ensen Ekono­mi i Högskolan” på anri­ka Hotell Has­sel­back­en i Stockholm.

I gott säll­skap av en rad andra expert­er och talare kom­mer jag att dela med mig av mina bäs­ta tips (och upp­maningar!) för att arbe­ta befriande struk­tur­erat för dig som arbe­tar i högskolesektorn.

Fak­tiskt för alla

För­resten, kon­fer­ensen är vad jag förstår helt öppen, så ock­så du som inte arbe­tar inom högsko­la och uni­ver­sitet är välkommen.

En person använder en laptop med en webbsida om en ekonomikurs på ett universitet visad på skärmen.

Lägre pris för dig som är tidigt ute

Fram till den 5 juli erb­jud­er arrangören Abil­i­ty Part­ner dig att anmäla dig till ett rabat­ter­at ear­ly bird”-pris. Vill du kom­ma — pas­sa på att anmäla dig innan dess!

All erforderlig info och anmälan finner du i inbju­dan från Abil­i­ty Part­ner.


Vill du också ha en föreläsning av mig?

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor föreläser på en scen, skrattar med publiken under det att han tar några steg. I bakgrunden skymtar en panoramabild över Palmas hamn.

Jag föreläser ofta på konferenser av olika slag och jag kommer gärna också till den du arrangerar.

Föreläsningstemat kan vara ett brett grepp om struktur i arbetet, hur struktur gör att vi får tiden att räcka till eller hur du kan använda AI på ett strukturerat sätt så att du får jobb gjort automatiskt.

Be om en offert, så får du en!

Visst vill jag ha en offert