Föreläsning "Få tiden att räcka till" | David Stiernholm

Sidhuvud

Få tiden att räcka till

Har du kon­troll över allt vik­tigt som du måste göra? Räck­er tiden till?

Den här föreläs­nin­gen är för alla som vill få tiden att räc­ka till – både på job­bet och på friti­den. Det är inte enkelt, men det blir enklare om vi frå­gar oss: VAD ska tiden räc­ka till? Vad är verk­li­gen vik­tigt – och vad kan vän­ta? Går det att göra färre sak­er, och göra dem snab­bare? Ja, det går.

Jag vill skic­ka en förfrågan.

David Stiernholm håller föreläsningen

I den här föreläs­nin­gen vis­ar jag HUR du med hjälp av flum-fria tips och konkre­ta verk­tyg tar kon­trollen över din tid, ditt liv och din känsla av otill­räck­lighet. Efter föreläs­nin­gen vet du:

  • vad och hur du vill att din tid ska räc­ka till
  • när det fak­tiskt får räcka!
  • hur du styr, delegerar och väl­jer bort uppgifter
  • hur säl­lan ett mejl verk­li­gen kräver svar omedelbart
  • hur du min­skar risken att dö i förtid 

Föreläs­nin­gen pas­sar per­fekt för din kick-off, per­son­aldag, led­ningskon­fer­ens eller branschdag.

Så här tyck­er andra kun­der om mina föreläsningar.

Jag vill skic­ka en förfrågan.

Inför föreläs­nin­gen kan du köpa min bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete” till alla delt­a­gare. Boken är en kort kur i att sät­ta mål och pri­or­it­era bland allt vi har att göra.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-09-22

Har du varit med om att du delegerat en uppgift till någon annan och när det är för sent, upptäckt...

right arrow

clock icon2021-09-20

Slipp samla ihop och leta mindre ändå

Ju fler ställen vi har att välja på när vi ska hitta något, desto mer riskerar vi leta. Har vi...

right arrow

clock icon2021-09-16

Har du sett att du nu kan skapa en att göra-uppgift i To-Do av ett meddelande i Teams som...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.