Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 jan.

Gör dig av med gamla skrivbordet- mappen


Datum: 2024-01-31 08:11
En person skriver på en laptop med digitala ikoner av dokument och mappar som svävar ovanför tangentbordet.

En del av oss sparar doku­ment på datorskrivbor­det. Det kan kän­nas smart, för då har vi dem lät­till­gäng­li­ga. Vi har då lik­som koll” på dem. Hela tiden. De som gör så har koll på (eller kol­lar på) doku­menten som finns runt omkring ock­så då de bara behöver ett enda av dem som lig­ger där på datorskrivbordet.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Mitt i synen 

Ser vi sådant vi inte behöver för tillfäl­let, kan det dis­tra­hera oss från det vi egentli­gen vill åt just nu. Vi ser något doku­ment och kom­mer att tän­ka på något som har med det­ta att göra. Det kan rent av hän­da att vi kom­mer på att vi bor­de gjort något med doku­mentet vid det här laget (det var ju där­för vi lade det där) och vi kän­ner med ens ett styng av dåligt samvete.

En mapp för allt gam­malt — och en till 

Efter ett tag blir det en smu­la rörigt på skrivbor­det, så en del ska­par då en mapp där de läg­ger ihop alla doku­menten, så länge, så att skrivbor­det blir tomt (sånär som på den­na enda mapp). Skönt. Map­pen ger de nam­net Gam­la skrivbordet”. 

Tiden går och de tänker att de snart ska ta hand om den gam­la skrivbor­dsmap­pen. Snart. Efter ett tag drar de sig för att öpp­na den, för de anar att det här lig­ger ett dåligt samvete — något de bor­de gjort något med. Map­pen hänger över” dem och tar kraft, ork och fokus — helt i onödan. 

De frestas att ska­pa ännu en gam­la skrivbordet”-mapp med allt (för att ren­sa), men vad skulle den gam­la då heta istäl­let? Gam­la gam­la skrivbordet”?

Gör det inte.

Istäl­let, gör så här

Kän­ner du igen dig i det­ta lil­la vit­tnes­mål från varda­gen och om du idag har en gam­la skrivbordet”-mapp, gör dig av med den den här veck­an — på något av föl­jande sätt:

  • gå igenom hela map­pen i ett svep och släng eller fly­t­ta doku­menten till deras rät­ta ställe, eller
  • avsätt en kvart om dagen tills map­pen är tom, eller
  • ta tio doku­ment om dagen tills du kan ta bort den tom­ma mappen. 

En sak färre 

Om du nu gör dig av med gam­la skrivbordet”-mappen har du ett bekym­mer min­dre som hänger över dig. Nog är väl det värt besväret?

Hur gör du? 

Hur håller du ditt datorskrivbord tomt och fritt från dis­trak­tion­er? Om du har någon särskild strate­gi eller ett smart knep får du gär­na dela med dig till mig!

(Och, har du sett till att dina map­par är lät­ta att hit­ta?)


Vill du ha mer?

Ung kvinna med solglasögon lyssnar i röda Beats-hörlurar bland körsbärsblom

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!