Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 jan.

Därför har Kias bilar inbyggda naturljud


Datum: 2024-01-31 09:11
En snöig scen med en modern bil, ett tomt seminarierum redo för presentation, och ett välkomnande skylt från Kia Sweden.En snöig scen med en modern bil, ett tomt seminarierum redo för presentation, och ett välkomnande skylt från Kia Sweden.

Inbyg­g­da naturljud i en bil? 🌊 + 🚗?

Ja, det finns fak­tiskt i Kias bilar, fick jag lära mig när jag nyli­gen föreläste om struk­tur på job­bet för Kia Swe­den på charmerande Fri­iberghs Her­rgård i Örsunds­bro (vet du var det ligger?).

E‌n stunds ställtid

Och, det finns en naturlig förk­lar­ing till det, som hand­lar om vad man i Syd­ko­rea tyck­er om att göra innan man kliv­it ur bilen när man kom­mer hem. Hör här:

Värme och driv i ett

Utöver att jag fick ny kun­skap om syd­ko­re­an­s­ka bilä­gares vanor tar jag med mig hem det efter­var­ma intryck­et av en organ­i­sa­tion där man allde­les uppen­barli­gen har det bra, där man trivs, där man bryr sig om varan­dra sam­tidigt som man job­bar idogt och med­vetet dit man vill.

Det är härligt att kom­ma till per­son­al­grup­per som denna.

Har du testat?

Och, för­resten, du som kör Kia, hur och när använ­der du de inbyg­g­da naturlju­den? Kanske är det på ett helt annat sätt än man gör i Syd­ko­rea? Berät­ta för mig!‌

Tack, Kia!

Varmt tack för inbju­dan, Kia Sverige! Att träf­fa er var en fröjd!


Vill ni också förbättra strukturen på jobbet?

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Jag kommer gärna till din organisation och håller en liknande föreläsning som den jag höll för Kia Sweden!

Jag vill ha ett förslag