Strukturpodden "Klart!" - Strukturtips från David… | David Stiernholm

Sidhuvud

Klart! - podcasten om strukturtips

Visst skulle det vara fint med mer tid över? Mer tid över, till det som verk­li­gen utveck­lar din verk­samhet? Till de arbet­suppgifter som gör att du kom­mer till din rätt? Till det inspirerande pro­jekt som du skulle vil­ja sät­ta igång med, men som du om och om igen skju­tit på framti­den? Mer tid över, till din familj och det du helst gör på din fritid?

Det hade var­it en enkel match om det inte hade var­it för alla mail i mail­box­en, alla med­de­landen i din mest frekven­ta chat­tkanal, alla inkom­mande tele­fon­sam­tal och mängder­na av lösa lappar.

Var­je måndag mor­gon ger struk­tören David Stiern­holm dig konkre­ta och prak­tiska tips om hur du ska­par bät­tre struk­tur i ditt jobb och i din organisation.

Prenu­mer­era på Klart! i din pod­dapp (RSS)

Prenu­mer­era på Klart! i iTunes

Prenu­mer­era på Klart! på Spotify

Davids tips finns ock­så som veckomail.

Prenu­mer­era gratis!

Lyssna på de senaste avsnitten

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.