Sidhuvud

Strukturföreläsning för Knowit 2023-10-06

Åhörarko­pi­or

Nu är tyvärr huvud­sänd­nin­gen av min föreläs­ning över, men åhörarko­pi­or­na på alla bilder jag visade hit­tar du här.

Frå­gor?

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Du kan få mer

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.

Länkar från Automatisera-avsnittet

I det extra avs­nit­tet om att Automa­tis­era som jag kom­plet­ter­ade med näm­nde jag några länkar:

Har du gjort några smar­ta automa­tis­eringar som du vill berät­ta om för mig?

Ja, jag vill berätta!