Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 maj

Så får du mer tid mellan möten automatiskt


Datum: 2019-05-23 08:25

Visst är det inget vidare när flera möten lig­ger kloss an” efter varan­dra, dag efter dag, veck­an lång? Då hin­ner du inte få något annat gjort mel­lan möte­na och knappt hin­ner du fly­t­ta dig från det nyss avs­lu­tade mötet till näs­ta möte innan det har börjat.

Boka buffert­tid

Ett sätt att få mer luft i kalen­dern så att till­varon blir min­dre jäk­tig är att läg­ga in buffert­tid” direkt före och direkt efter ett möte i sam­ma stund som du bokar in själ­va mötet. Då kom­mer inga andra möten att läg­ga sig pré­cis i anslut­ning till mötet och du hin­ner stan­na upp och tän­ka efter mel­lan möte­na, lik­som fån­ga upp vad som kom ut av ett nyss avs­lu­tat möte som du ska ta vidare”. 

Fler tips att implementera?!

Men, blir inte det­ta ännu en sak att behö­va kom­ma ihåg — att boka buffert­tid? Du har ju redan så myck­et att hål­la i minnet!

Lyck­ligtvis behöver du inte kom­ma ihåg det­ta själv, utan du kan få buffert­ti­den att bli inbokad automa­tiskt — utan min­s­ta ansträngning.

Här vis­ar jag dig hur det går till — oavsett om du har Office 365, Google Cal­en­dar, kalen­dern i macOS eller någon annan kalenderplattform.

(Jag vet, videon är på engel­s­ka. Men, det kan ändras! Det kan hän­da att den kom­mer på sven­s­ka och då byter jag ut den här. Vill du att jag ska för­ty­dli­ga något från videon nedan, bara maila.)