Så får du mer tid mellan möten automatiskt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 maj

Så får du mer tid mellan möten automatiskt


Datum: 2019-05-23 08:25

Visst är det inget vidare när flera möten lig­ger kloss an” efter varan­dra, dag efter dag, veck­an lång? Då hin­ner du inte få något annat gjort mel­lan möte­na och knappt hin­ner du fly­t­ta dig från det nyss avs­lu­tade mötet till näs­ta möte innan det har börjat.

Boka buffert­tid

Ett sätt att få mer luft i kalen­dern så att till­varon blir min­dre jäk­tig är att läg­ga in buffert­tid” direkt före och direkt efter ett möte i sam­ma stund som du bokar in själ­va mötet. Då kom­mer inga andra möten att läg­ga sig pré­cis i anslut­ning till mötet och du hin­ner stan­na upp och tän­ka efter mel­lan möte­na, lik­som fån­ga upp vad som kom ut av ett nyss avs­lu­tat möte som du ska ta vidare”. 

Fler tips att implementera?!

Men, blir inte det­ta ännu en sak att behö­va kom­ma ihåg — att boka buffert­tid? Du har ju redan så myck­et att hål­la i minnet!

Lyck­ligtvis behöver du inte kom­ma ihåg det­ta själv, utan du kan få buffert­ti­den att bli inbokad automa­tiskt — utan min­s­ta ansträngning.

Här vis­ar jag dig hur det går till — oavsett om du har Office 365, Google Cal­en­dar, kalen­dern i macOS eller någon annan kalenderplattform.

(Jag vet, videon är på engel­s­ka. Men, det kan ändras! Det kan hän­da att den kom­mer på sven­s­ka och då byter jag ut den här. Vill du att jag ska för­ty­dli­ga något från videon nedan, bara maila.)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.