Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Låt att göra-listan skriva sig själv i Office 365


Datum: 2018-03-06 15:33

Jag har hit­tat ett sätt att låta Office 365 skri­va att göra-lis­tan åt en och jag är ivrig att få visa dig hur det går till.

För, låt säga att det finns sak­er du gör på job­bet som du gör mer än en gång, kanske rentav täm­li­gen ofta. Och, det är inte småsak­er, utan snarare smärre pro­jekt som tar län­gre tid än en arbets­dag att genom­föra och som i sig består av en rad min­dre att göra-uppgifter.

Visst vill du då inte skri­va alla detal­jer­ade att göra-uppgifter dessa större uppgifter består av — var­je gång du ska göra dem? Nog vill du hellre att göra-uppgifter­na automa­tiskt ska skri­vas upp på din att göra-lista, så att du kan fokusera på att göra sak­er­na istäl­let för på att skri­va upp allt du har att göra?

Låt mig visa dig hur.