Låt att göra-listan skriva sig själv i Office 365 | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Låt att göra-listan skriva sig själv i Office 365


Datum: 2018-03-06 15:33

Jag har hit­tat ett sätt att låta Office 365 skri­va att göra-lis­tan åt en och jag är ivrig att få visa dig hur det går till.

För, låt säga att det finns sak­er du gör på job­bet som du gör mer än en gång, kanske rentav täm­li­gen ofta. Och, det är inte småsak­er, utan snarare smärre pro­jekt som tar län­gre tid än en arbets­dag att genom­föra och som i sig består av en rad min­dre att göra-uppgifter.

Visst vill du då inte skri­va alla detal­jer­ade att göra-uppgifter dessa större uppgifter består av — var­je gång du ska göra dem? Nog vill du hellre att göra-uppgifter­na automa­tiskt ska skri­vas upp på din att göra-lista, så att du kan fokusera på att göra sak­er­na istäl­let för på att skri­va upp allt du har att göra?

Låt mig visa dig hur.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.