Så botar du din tidsoptimism | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 feb.

Råd bot på din tidsoptimism


Datum: 2017-02-13 15:57
Närbild på urtavla i svartvitt

Du kan bota din tid­sop­ti­mism. Jag gjorde det. Så här gick det till.

För, att tro sig själv och till­varon om gott är ett skönt förhåll­ningssätt, men opti­mism om hur lång tid något tar slår allt­för ofta hårt tillbaka.

Det tar län­gre tid än vi trodde att trans­portera oss dit vi ville hin­na i tid. Uppgiften vi ska bli klara med tog län­gre tid att färdigstäl­la. Lever­ansti­den av det vi behöver till en viss dag var alls inte så kort vi antog. Sit­u­a­tion­er som dessa är type­x­em­pel på tillfällen i arbetsvarda­gen som det kör ihop sig.


(För dig som har ont om tid just nu (!), gjorde jag här en video där jag i kor­thet delar med mig av tipset i bloggposten:)Om du beteck­nar dig som tid­sop­ti­mist, kän­ner du igen dig i att det ofta blir stres­sigt på slutet — fastän du hade upp­skat­tat hur lång tid det skulle ta. Det tar på krafter­na att så ofta behö­va skyn­da och det är lätt att med tiden kän­na sig som en som alltid är hop­plöst sen. Det finns dock hopp.

Jag har var­it inbiten tid­sop­ti­mist (och fick ta digra kon­sekvenser av det) och mig hjälpte ett enkelt knep jag bör­jade anam­ma och som jag vill dela med mig av till dig idag. Kanske har ock­så du nyt­ta av det.

Dubbelt upp!

När jag hade tröt­tnat på att vara den ständigt jäk­tande tid­sop­ti­mis­ten, bestämde jag mig för att dub­bla den tid jag spon­tant upp­skat­tade att något skulle ta.

Tänk­te jag jag hin­ner dit på tio minut­er”, sva­rade jag mig bra; då säger vi tju­go”. Var jag på väg att säga till någon du har det imor­gon”, hej­dade jag mig och ändrade till i över­mor­gon”. Skulle jag på kvällen sät­ta väck­nin­gen på kl 6, för inte tar det mer än en halv­timme att kom­ma iväg”, valde jag istäl­let kl 5:30.

Jag ser inte rik­tigt logiken i att jag med den­na tum­regel skulle bli bät­tre på att upp­skat­ta tid­såt­gån­gen rätt, men av någon anled­ning blev jag det. Nu dub­blar jag inte län­gre (eller, kanske märk­er jag inte ens att jag gör det) och jag slip­per få knappt om tid på slutet alls lika ofta som tidigare.

Gör så här

Vill du tes­ta om det­ta busen­kla knep kan råda bot ock­så på din tid­sop­ti­mism, dub­bla från och med idag den tid du spon­tant tror att något kom­mer att ta när du gör en tid­sup­p­skat­tning. Det är allt.

Mer utrymme med en gång

Om du på det­ta sätt dub­blar var­je upp­skat­tad tid­såt­gång, skaf­far du dig direkt bät­tre fram­förhåll­ning sam­tidigt som du ger dig själv en bät­tre chans att få erfaren­het av hur lång tid sak­er egentli­gen tar — när du inte behöver skynda.

Visst, all­tefter­som du blir mer av en tid­spes­simist än en ‑opti­mist och blir bät­tre på att upp­skat­ta tid­såt­gån­gen rätt, kom­mer du att få mer och mer extra tid över. Men, nog finns det alltid något du kan göra av den tiden i värs­ta fall — särskilt som vi med teknikens hjälp allt­mer kan arbe­ta var som helst och när som helst. 

Du behöver ju inte heller hål­la på i all framtid, utan om du efter ett tag märk­er att du alltid får oer­hört myck­et tid över för att du tag­it i i överkant, kan du rätt och slätt slu­ta med knepet.

Hur gjorde du?

Gjorde du på ett annat sätt för att råda bot på din tid­sop­ti­mism? Berät­ta för mig!

(Vill du stres­sa min­dre såväl på job­bet som i pri­vatlivet har jag fak­tiskt en föreläs­ning om att få tiden att räc­ka till.)

Ung man i röd parka och svart mössa som lyssnar på podd med hörlurar i snöfall

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.