Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 maj

Podd: Klart! nr 629 - ”Vem mer borde få veta detta?”


Datum: 2023-05-15 08:45
Ett dignande bull- och fikabord, fyllt av bullar, kakor och kaffekoppar med kaffe med och utan skummad mjölk. Det hela ser väldigt lockande ut.

Det ni pratade om på fikaras­ten som hand­lade om job­bet och som var rik­tigt bra, har alla hört det?

Klart!, avs­nitt nr 629 hand­lar om ett knep för att se till att alla får sam­ma vik­ti­ga information.

Hur gör du för att säk­er­stäl­la att alla dina medar­betare får sam­ma infor­ma­tion något­sånär sam­tidigt? Skriv till mig och berät­ta. Som van­ligt är jag idel öra och nyfiken på vad du har för knep som ock­så jag skulle kun­na ha nyt­ta av.


Här är kon­ceptet som är ovärderligt för mig och min hus­tru Evalotta.


Läser du hellre?

En ung kvinna sitter på en diner och läser på sin telefon under det att hon äter sin lunch. Hon har lockigt brunt hår och bär en röd utanpåskjorta över en grön topp.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!