Detta är "frufredag" | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 feb.

Detta är "frufredag"


Datum: 2023-02-28 08:48
Kollage med två bilder: till vänster, ett porträtt på ett medelålders, blont par framför en vacker, vit villa; till höger, en blond kvinna i svart kappa tittar på nämnda villa från gatan.

För unge­fär tolv år sedan bestämde vi oss, min hus­tru Eval­ot­ta och jag, för att båda vara ledi­ga på freda­gar­na. Vi ville få tid för varan­dra, få tid att pra­ta i full­ständi­ga meningar och med lån­ga resone­mang utan att något annat kom­mer emel­lan hela tiden (då var vi småbarns­föräl­drar och du som är det, förstår vad jag menar). 

Var­för kallar vi det så?

Efter­som fredag” bör­jar på F, lik­som fru” och efter­som jag älskar min fru och vi tyck­er om allit­ter­a­tioner, het­er freda­gar­na frufredag” (#frufredag, till och med!).

Såhär går de till

På fredag­morgnar­na skjut­sar vi bar­nen till skolan och sedan åker vi någon­stans för att flan­era arm i arm. Vi tyck­er om nytt och har där­för som ständig ambi­tion att strosa i en för oss ny del av Göte­borg. Det känns nu som att vi har gått över­allt i inner­staden och vi bör­jar bli klara med Hisin­gen. Vi har bör­jat nosa på Ale (vilket inte är Göte­borg, men vad gör man?) och trak­ter­na mot Mölndal. 

Någon­stans stan­nar vi för en god fika och en stund senare äter vi långlunch på något trevligt ställe i cen­trala stan. Kanske hand­lar vi på hemvä­gen och till sist häm­tar vi upp bar­nen igen. 

Mer till­sam­mans

De har gjort oss gott. Frufreda­gar­na gör att vi kom­mer sam­man” efter en inten­siv arbetsvec­ka och vi går in i hel­gen med ett större lugn och utan jäkt. För oss är det värt var­je för­lorad föreläsningsintäktskrona.

Alexan­der undrade också

När jag gäs­tade Framgångspod­den frå­gade Alexan­der Pär­leros mig om vad frufredag” är och jag svarade:

Jag unnar var och en som vill att föl­ja vårt exem­pel. För oss är dessa freda­gar ovärderliga.

Gör du något lik­nande? Berät­ta för mig!


Här lyssnar du på hela Framgångspodden-avsnittet:

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.