Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 apr.

Podd: Klart! nr 627 - Så hinner du det du planerat när kunder styr din tid


Datum: 2023-04-24 08:45
En affärskvinnas vänstra hand pekar på försäljningsstaplar på ett papper i förgrunden. Pappret ligger på ett vitt skrivbord. Det hela försiggår i ett modernt kontor med stora fönster, vad det verkar.

Hur ska du få tid till annat vik­tigt när kun­der ringer och mejlar hela tiden (vilket du såk­lart är glad för)? Din idé om vad du ska hin­na under dagen sprick­er om och om igen!

Veck­ans Klart! nr 627 hand­lar om ett krasst knep för dig vars kun­der tycks styra din tid.

Vad har du för knep för att både få tid att ser­va kun­der som dyk­er upp ideli­gen och att arbe­ta med andra, långsik­ti­ga frå­gor? Skriv till mig och berät­ta. Det här bekym­ret stöter jag ofta på hos vis­sa yrkesgrup­per (jag räk­nar mig själv till en av dem, fak­tiskt) och jag är ständigt på jakt efter smar­ta metoder som kan hjäl­pa till.

För­resten, såhär spelar du fem­ton­spel med egen­ti­den.


Jo, har du hört att listap­pen Todoist nu har en AI-assis­tent?


En i det närmaste antik brevlåda på en gata i New York i vackert sommarljus.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet