Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 mars

Todoist lanserar AI-assistent


Datum: 2023-03-02 14:57
Torson och huvudet på en ljusblå plåtleksaksrobot till vänster och till höger Todoist-logotypen.

Den pop­ulära list-appen Todoist med­de­lade häromda­gen att de lanser­ar ett tillägg innehål­lande en AI-assis­tent som kom­mer att hjäl­pa dig att få sak­er gjor­da med så lite ansträngn­ing som möjligt.

En hjälp­sam vän 

För när­varande kan den föres­lå uppgifter att göra för att upp­nå ett visst mål, ge dig tips om hur du slut­för kom­plexa uppgifter, bry­ta ner sto­ra uppgifter i min­dre delar — och mer.

Så, vad hän­der härnäst? 

Det­ta är en syn­nerli­gen spän­nande utveck­ling, tyck­er jag, och jag ser fram emot att se vad andra appar ock­så pre­sen­ter­ar de när­maste veck­o­r­na (för att inte säga dagar­na”, efter­som sak­er hän­der oer­hört fort inom det här området just nu!).

Ta en titt på hur Todoists AI-assis­tent funger­ar.