Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 jan.

Video: Gör dig av med "Gamla datorskrivbordet"-mappen


Datum: 2022-01-20 16:14

Jag tyck­er att du ska ta bort Gam­la datorskrivbordet”-mappen — nu!

Var­för? Och hur?

Jo, låt mig förklara!

Och du, för­resten, vad har du för strate­gi för att hål­la ditt datorskrivbord i det skick du vill? Berät­ta för mig!

(Men, måste verk­li­gen allt bort? Ja, i prin­cip, tyck­er jag. Här berät­tar jag var­för.)


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.