Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 feb.

Separera arbete och fritid - eller?


Datum: 2022-02-07 16:01

Ska du sep­a­r­era job­bre­lat­er­ade att göra-uppgifter från de pri­va­ta eller ha allt i sam­ma lista? Vad är egentli­gen det bästa?

Det beror på.

Här red­er jag ut begrep­pen och led­er dig rätt i den­na intrika­ta fråga.

Du får ock­så veta hur jag gör. Hur gör du? Berät­ta för mig!