Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 jan.

First Reserve valde prioriteringsboken


Datum: 2022-01-18 16:26

Rekry­ter­ings­före­taget First Reserve valde ut de sju bäs­ta böck­er­na för per­son­lig utveck­ling i kar­riären. Till min sto­ra gläd­je visade det sig att bland de sju åter­fanns min bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”, i gott och smick­rande säll­skap av bland annat Anni­ka R Malm­berg Hamil­ton och Klas Hall­berg med flera.

First Reserve skriv­er att verk­ty­gen i boken kom­mer att min­s­ka stressen i din vardag och du kom­mer att frigöra tid till det som fak­tiskt är vik­tigt. När du läst klart kom­mer du att äga din egen planer­ing och det ger både ener­gi och överblick över vardagen.”

Låter det som något i din smak, beställer du boken i min shop.