First Reserve valde prioriteringsboken | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 jan.

First Reserve valde prioriteringsboken


Datum: 2022-01-18 16:26

Rekry­ter­ings­före­taget First Reserve valde ut de sju bäs­ta böck­er­na för per­son­lig utveck­ling i kar­riären. Till min sto­ra gläd­je visade det sig att bland de sju åter­fanns min bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”, i gott och smick­rande säll­skap av bland annat Anni­ka R Malm­berg Hamil­ton och Klas Hall­berg med flera.

First Reserve skriv­er att verk­ty­gen i boken kom­mer att min­s­ka stressen i din vardag och du kom­mer att frigöra tid till det som fak­tiskt är vik­tigt. När du läst klart kom­mer du att äga din egen planer­ing och det ger både ener­gi och överblick över vardagen.”

Låter det som något i din smak, beställer du boken i min shop.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.