Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 maj

Belöna dig med något du nästan behöver


Datum: 2024-05-09 12:08
En person i mönstrade strumpor och leriga stövlar håller en ridhjälm vid sin sida nära en vit stallvägg.

Du kän­ner säk­ert till att om du belö­nar dig under det att du övar på en vana du vill etablera, ökar chansen att du lyckas — särskilt om du belö­nar dig för att du gör på det nya sät­tet, snarare än för de för­bät­trade resul­tat den nya vanan för med sig. Det­ta har visats i till exem­pel Michael Mahoneys forskn­ing vid Penn­syl­va­nia State Uni­ver­si­ty.

Men, med vad?

Att hit­ta något att belö­na sig med kan dock vara knepigt. Kanske har du, lik­som jag, svårt att svara på vad du önskar dig när du fyller år, för du köper det du vill ha när du behöver det. Nu ska du dessu­tom köpa present till dig själv, vilket kan kän­nas ännu svårare.

Guri Törn­strand, som del­tog i en av mina kurs­er för ett tag sedan och som nu läs­er struk­tur­bo­ken, gav mig dock en idé häromveck­an. Hennes rid­hjälm har några år på nack­en och nog skulle hon behö­va köpa en ny, men den gam­la funger­ar allde­les utmärkt fort­farande. Hon har där­för inte fun­nit någon egentlig anled­ning att köpa en ny — till nu. Hon har nu bestämt sig för att låta en ny rid­hjälm vara belönin­gen. Var­je gång hon gjort en struk­turövn­ing i struk­tur­bo­ken, läg­ger hon undan en liten peng och när hon gjort alla övningar­na har hon sam­lat ihop till en ny ridhjälm!

En sak + en bestående effekt

Det är smart, tyck­er jag. När anled­nin­gen inte var stor nog att köpa en ny hjälm, adder­ade hon värdet av en bät­tre struk­tur i arbetsvarda­gen i pot­ten och vips är det värt att köpa en hjälm. Och, istäl­let för att belö­na sig med något som brukar andas” lyx­ig belön­ing, som chok­lad, cham­pagne eller spa, som hon kanske egentli­gen inte behöver, belö­nar hon sig med något hon näs­tan behöver och som hon kom­mer att gläd­jas av på var­je rid­tur. (Med det sagt, ser jag såk­lart inget ont i att äta chok­lad i spa i sig.)

Belönin­gen behöver allt­så inte vara storsla­gen, utan kan vara något som du bara näs­tan behöver. Lägg till alla de goda effek­ter­na av en för­bät­trad struk­tur (som du lik­som får på köpet) och det fak­tum att sak­en i sig blir ett bevis för att du struk­turträ­nat och lyck­ats. Nog blir det en utmärkt slags belöning.

Gör så här

Vill du föl­ja Guris exem­pel, gör så här:

  1. Välj en struk­tur­vana att etablera. Det kan vara något du tänkt på länge att du vill anam­ma. Nu är det rätt tid.
  2. Tänk efter om du har något du vill köpa, men som du inte tillåtit dig än, för det är ju inte helt nöd­vändigt. Gör det till belönin­gen. Eller, det kan vara något som inte känns som en lyx­ig belön­ing, men som du tyck­er skulle vara bra att ha och som här kan få spela rollen av det du belö­nar dig med.
  3. När du bestämt dig: öva och belö­na dig när du lyck­ats göra på det nya sät­tet så mån­ga gånger, så ofta eller till den grad du bestämt dig för.

Lättare effekt av struktursträvandet

Om du tar till en belön­ing som förstärkande fak­tor när du struk­turträ­nar, kom­mer du lättare att etablera de vanor du vill, om vi ska tro Mahoneys forskn­ing. Därutöver får du snab­bare och lättare nju­ta av de goda effek­ter en för­bät­trad struk­tur skänker var­je dag på job­bet, vilket i mitt tycke är en rejäl belön­ing i sig — som räck­er långt efter att du fått det du bestämt dig för att belö­na dig med.

Hur gör du?

Belön­ing kan ock­så vara något annat än en sak eller upplevelse. Vad belö­nar du dig med när du trä­nar på nya vanor? Är den goda effek­ten belön­ing nog eller unnar du dig något extra när du lyckas väl? Vad då? Berät­ta för mig, är du hygglig.

(Vet du, för en del kan belönin­gen bestå i kava­jer.)


Du kan får mer!

Ung man lyssnar på något i hörlurar vid ett fönster med utsikt över havet i motljus

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!