Hur 31 post it-lappar blir ett favoritplagg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juni

Hur 31 post it-lappar blir ett favoritplagg


Datum: 2012-06-10 19:13

Jag fick ett mail från Robert Pantzar, som just nu läs­er min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar (“struk­tur­bo­ken” kallad). I för­ra veck­an hade han kom­mit till dag 10 och skick­ade mig då en bild som fån­gade mitt intresse.

Strukturbelöningsetiketter

I inled­nin­gen av boken talar jag om vik­ten av att åskådlig­göra för oss själ­va att vi tar oss framåt i rätt rik­t­ning i den förän­dring vi håller på att göra (till exem­pel mot bät­tre struk­tur). Vanor ändras inte i en hand­vänd­ning och i vän­tan på att vi når ända fram, gör vi rätt i att belö­na oss under vägen.

Robert skriv­er:

Jag tog en bild på hur jag mark­er­ar att jag klarat av ett steg, det är små Post-it-lap­par jag fäster på kon­torsväggen. När jag är klar med alla 31 steg så blir belönin­gen två nya kava­jer (mitt favoritplagg).”

Jag tyck­er att det är ett allde­les strå­lande (och enkelt) sätt att åskådlig­göra fram­ste­gen. Med de två kava­jer­na som hägrar vid målet ger det säk­ert än större effekt.

Hur belö­nar du dig själv när du suc­ces­sivt gör klart övningar­na i strukturboken?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.