Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 maj

Podd: Klart! nr 670 - Därför ska du välja hur du blir avbruten


Datum: 2024-05-13 08:45
En blond kvinna ler medan hon sitter vid sitt skrivbord i en modern kontorsmiljö medan en manlig kollega närmar sig henne med en surfplatta i handen.

Att bli avbruten i job­bet hän­der alla, men vilken sorts dis­trak­tion­er gör mest ska­da för dig?

Veck­ans Klart! nr 670 hand­lar om en färsk studie vars resul­tat hjälper dig drab­bas min­dre av avbrotten.

Här hit­tar du för­resten stu­di­en jag näm­n­er i avs­nit­tet: What real­ly both­ers us about work inter­rup­tions? Inves­ti­gat­ing the char­ac­ter­is­tics of work inter­rup­tions and their effects on office workers”

Hur tar du helst emot frå­gor om hjälp från kol­le­gor­na? Det vore kul att veta hur du och andra läsare upplever det så om du har fem­ton sekun­der över, klic­ka i ditt svar i den här enfråge-enkäten.


Kom och var med på den öpp­na halvdagskursen om struk­tur i Arvi­ka den 22 maj!


Läser du hellre än lyssnar?

En medelålders man med skägg, klädd i en huvtröja, tittar uppmärksamt på sin smartphone medan han sitter framför en färgglad båt.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som helst vill läsa.

Jag vill testa veckobrevet