Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 jan.

Bee Gees bistår vid hjärt-lungräddning


Datum: 2014-01-31 11:15

Som struk­tör fall­er jag pladask när jag hör om smar­ta knep som fören­klar kom­plicer­ade situationer.

Det rät­ta tempot

Jag hörde i ett avs­nitt av utmärk­ta veten­skap­spod­cas­ten Radi­o­lab att när man gör bröstkom­pres­sion­er vid hjärt-lun­gräddning (HLR) är det vik­tigt att hål­la rätt tem­po — varken för långsamt eller för fort. Den opti­mala tak­ten är 100 – 120 tryck per minut.

Du lyssnar på Radiolab-avsnittet här, om du vill:

Hur snabbt är 100 – 120 tryck per minut?

Men, hur hit­tar man rätt tem­po i en så stres­sande och livsavgörande sit­u­a­tion som när man försök­er räd­da någons liv? Jo, en HLR-utbil­dare som inter­vjuas i pro­gram­met berät­tar att han kom­mit på att Bee Gees låt Stayin’ Alive” håller knappt 104 BPM (beats per minute), vilket gör det lätt att hål­la tak­ten. Nyn­na låten och du hit­tar lätt en lämplig takt.

Lyssna här, så får du se:

Dessu­tom, kan man tyc­ka, pas­sar låt­titeln osed­van­ligt bra. Men, med tanke på att Queens Anoth­er one bites the dust” håller det lika lämpli­ga tem­pot 112 BPM, ska vi inte dra för sto­ra växlar på det.

Få fler tips!

En ung kvinna arbetar vid en skärm i ett öppet, ljust kontor.

Vill du ha fler praktiska knep och tips som underlättar vardagen på jobbet? Du finner mängder här.