Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 apr.

Video: Så kan du bli mindre trött av distansmöten


Datum: 2022-04-29 14:02

Kän­ner du till dessa tre knep för att motver­ka Zoom-tröt­thet”?

För, visst har väl du, lik­som jag, känt av den tröt­thet man lätt får av alla dessa dis­tans­möten? Då är du i väldigt gott säll­skap, för i en färsk forskn­ingsstudie visade det sig att hela 93% av delt­a­gar­na hade upplevt den­na sorts trötthet.

I sam­ma studie kom forskar­na fram till dessa tre enkla sak­er vi alla kan göra för att und­vi­ka att vi blir så tröt­ta av distansmötandet.

Vad har du för knep för att slip­pa mat­tas ut av möten i Zoom och Teams? Berät­ta, vetja!

Svartvit bild på kinesisk man som sitter på en pall och läser på sin telefon

Det finns många fler sätt att få sådana här strukturtips från mig - videor, veckobrev, poddar och annat.

Jag vill få fler strukturtips!