Podd: Klart! nr 588 - Fyra rättesnören för när… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

Podd: Klart! nr 588 - Fyra rättesnören för när något omvälvande händer


Datum: 2022-05-02 08:45
Två orangeklädda gatustenläggare som lägger gatsten i Haga, Göteborg, guidade av neongula rättesnören

När något drama­tiskt och omväl­vande hän­der som påverkar dig under en län­gre tidspe­ri­od kan det krä­va extra myck­et kraft och ansträngn­ing av dig. 

Det hjälper dig dock att ta dig igenom peri­o­den om du har struk­tur-rättes­nören att hål­la dig i.

I det­ta 588:e avs­nitt delar jag med mig av fyra sådana rättes­nören som hjälper mig just i dessa situationer. 

Har du några andra rättes­nören som du har nyt­ta av när du råkar ut för en Hän­delse med stort H? Skriv till mig och berät­ta. Du når mig som van­ligt på david@​stiernholm.​com.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.