Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 apr.

Gör en digitala-dokument-karta


Datum: 2022-04-29 08:00

Det blir så lätt så mån­ga oli­ka ställen där vi lagrar dig­i­ta­la doku­ment att det kan vara svårt att kom­ma ihåg var något lig­ger när man behöver det. Och, var ska man spara undan något nytt man gjort så att det ham­nar rätt?

Gör en dig­i­ta­la-doku­ment-kar­ta, så hit­tar du lättare.

Hur det går till? Låt mig förklara.


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.