Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

Video: Översätt med minimal ansträngning


Datum: 2024-05-02 09:29

Jag har hit­tat ett sätt att över­sät­ta med min­s­ta möjli­ga ansträngning!

För, när du tar en AI till hjälp med en enkel över­sät­tning mel­lan sven­s­ka och engel­s­ka, är det inte krång­ligt och tråkigt att då behö­va skri­va Över­sätt det här till engel­s­ka:” och Över­sätt det här till sven­s­ka”?

Jo, det är det.

Så, jag gjorde en särskild GPT för det.

Kol­la:

Vill du ha länken till GPT:n? Såk­lart du vill. Här är den.


Se mer i min AI-föreläsning

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

AI-tillämpningar som denna är vad jag visar i min föreläsning "AI i din arbetsdag - Spara tid, bli effektivare och minska stressen!" som nu går att boka till din organisation.

Jag kommer gärna och håller föreläsningen också för er!

Jag vill ha en offert