Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 maj

Podd: Klart! nr 669 - Så slipper du se vad du inte kan göra än


Datum: 2024-05-06 08:45
En man sitter ensam vid ett utebord framför en vinbar fylld med prydligt arrangerade flaskor, under en tankebubbla.

Hur ska du lätt kun­na se att en uppgift på din lista är beroende av en annan?

I veck­ans Klart! berät­tar jag för dig hur du kan göra din att göra-lista ännu lättare att läsa.

Gör du på något annat sätt för att syn­lig­göra hur vis­sa uppgifter är beroende av andra uppgifter? Skriv till mig och berät­ta. Det är fak­tiskt vad Malin gjorde, som gav mig inspi­ra­tion till att ta upp just det här temat. 

Har du en kol­le­ga som du tror skulle ha nyt­ta av det här tipset? Berät­ta om det för den — dela avs­nit­tet, till exem­pel — för, ju fler som arbe­tar struk­tur­erat, desto smidi­gare blir allas våra arbetsdagar.


Rös­ta på mig till Even­t­ef­fects 100-lista, så blir jag glad (och mina barn mätta)!


Föredrar du att läsa framför att lyssna?

En äldre man i tweedkostym och hatt läser en bok medan han sitter på en bänk omgiven av blommande gula tulpaner.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet