Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 maj

Kommer jag att kunna fortsätta föreläsa?


Datum: 2024-05-01 11:06

Det beror på dig.

Åtmin­stone kan du påver­ka om det går.

Hur? Jo, kika här!

Länken som jag näm­n­er är den här.

Och, du — om du gör det jag ber dig om — varmt TACK!

(Berät­ta för mig du gjorde det, vet­ja! Det är bara så jag får reda på det.)