Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 jan.

Tips ur förenklingsboken: välj krångel att förenkla


Datum: 2021-01-14 13:26

I den andra hal­van av min bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt” vis­ar jag hur du i sju snab­ba steg kan fören­kla allt det där du tyck­er är krång­ligt i ditt jobb. 

Vad då? Ja, det är fak­tiskt vad det förs­ta steget hand­lar om: att väl­ja krån­gel att förenkla.

Låt oss där­för tala om det här och nu.