Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 jan.

Tips ur förenklingsboken: Ta reda på vad krånglet kostar


Datum: 2021-01-25 12:21

Det tred­je steget när du ska fören­kla något som ställer till det för dig på job­bet — vilket jag skriv­er om i min bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt” — är att du tar reda på vad krån­glet du vill lösa kostar. 

Var­för? Låt mig förklara.