Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 jan.

Nu rullar vi fram 2021


Datum: 2021-01-11 13:12

Idag bör­jar mitt job­bår 2021. Det blir onek­li­gen spän­nande att se vad det här året bjud­er på! En del tror jag mig veta kom­mer att hän­da (plan­er­ade upp­drag och annat), men en stor del av året — när­mare 230 cen­time­ter, unge­fär — är ännu ett oskriv­et blad.

Jag hop­pas hur som helst på att jag lyckas för­fi­na det som jag vill justera i hur jag arbe­tar. Jag har redan en hypotes som jag bör­jat tes­ta direkt idag.

Vad vill du göra på ett annat — bät­tre — sätt i år än för­ra året? Berätta!