Så här är det att gå strukturkurs på distans | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 feb.

Så här är det att gå strukturkurs på distans


Datum: 2021-02-04 12:33

Bety­der att job­ba effek­ti­vare och mer struk­tur­erat att du behöver arbe­ta ännu hår­dare, mer stres­sat och skär­pa till dig!”?

Är det verk­li­gen möjligt att orka hål­la intres­set uppe under en heldags struk­turkurs på dis­tans via Zoom?

Och, hur går det för mig som föreläsare att göra ett så tor­rt ämne som struk­tur på job­bet” att bli roligt och inspirerande?

Christi­na Brors­dot­ter har alla svaren på det­ta, för hon har gått struk­turkursen som jag håller genom Kun­skaps­grup­pens försorg.

Hör här vad hon har att förtäl­ja i det­ta kor­ta sam­tal med Kun­skaps­grup­pens Fredrik Bankler.

Dessu­tom får du i inter­vjun reda på var­för körsång kan lik­nas vid en extra gen­erös slags fotboll!

Kom­mande kurstillfällen

Vill du gå i Christi­nas fot­spår och vara med på en av våra struk­turkurs­er, finner du utförlig info och kom­mande kurs­da­tum här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.