Tack, TRR! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 maj

Tack, TRR!


Datum: 2022-05-16 13:17
Barbro Otterström i orange blus samtalar med David Stiernholm i brun kavaj och blå slips vid ett ståbord med lila fond i bakgrunden.

Vad ska jag göra när jag halkar till­ba­ka i gam­la hjulspår?”

Det var en av mån­ga frå­gor jag fick från delt­a­gar­na i TRR web­bina­ri­um om att arbe­ta struk­tur­erat häromveckan. 

För, när du gör en ansats att för­bät­tra din struk­tur på job­bet kan det hän­da att du fall­er till­ba­ka till de gam­la vanor­na — de som du valt bort. Du miss­ly­ckas med det du ville förändra.

Tre tips när du halkar tillbaka

Om det hän­der, föres­lår jag att du gör tre saker:

  1. Acceptera att du halka­de till­ba­ka. Det bety­der bara att du är som folk. Ock­så jag fall­er ur struk­turen ibland, efter 18 år som struk­tör. Dra inga slut­satser om dig själv, din intel­li­gens, din kom­pe­tens eller din potential.
  2. Fun­dera på vad det var som gjorde att du halka­de. Finn något som orsakade det. Hit­ta på en sak du kan justera med din struk­tur som skulle hin­dra att orsak­en hän­der näs­ta gång.
  3. Bör­ja igen. Att bör­ja igen är inte att bör­ja om. Ju fler gånger du bör­jar igen, desto bät­tre blir du på att bör­ja igen. Blir du bra på att bör­ja igen, kan du lyckas med näs­tan vad som helst.

Vad är ditt knep?

Vad har du för knep för att kom­ma till­ba­ka när du halkar ur en ny vana? Berät­ta för mig!

Och, tusen tack för inbju­dan och ett fin­fint samar­bete, Bar­bro Otter­ström, Camil­la Klingström och co.

Vill du också arbeta mer strukturerat?

Föreläsningen jag höll för TRR var min mest bokade föreläsning "Skaffa superstruktur - få mer tid över". Jag håller den gärna också för dig och dina kollegor - på plats hos er eller på distans!

Jag vill ha en offert

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.