Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 nov.

Tack, Landskrona Stad!


Datum: 2023-11-30 16:46
En talare presenterar för en engagerad publik i en teater med orden "KRÅNGLIGT" och "LÄTT" på en skärm bakom honom.

Vad ska man göra om man har lätt för att tac­ka ja till möten som man egentli­gen inte behöver vara med på?”

Det var en av frå­gor­na jag fick när jag igår morse föreläste för alla chefer i Land­skro­na stad. Ämnet för min föreläs­ning i vack­ra Land­skro­na Teater den­na gnis­trande, snöi­ga mor­gon var hur man ska få tiden att räc­ka till — ett av mina favoritteman!

Vad hand­lade föreläs­nin­gen om?

Vi tog reda på vad som är vik­tigt, hur myck­et av det som är lagom och vad för andra uppgifter vi kan göra oss av med och myck­et mer.

Och, jag sva­rade såk­lart på frå­gan om de där mötena. 

Nu är jag nyfiken på hur du gör. Hur ser du till att du bara är med på rätt möten? Berät­ta för mig!

Såhär tyck­te Land­skro­na Stad om min föreläsning

Men, vad tyck­te de? Jo, så här skrev min upp­drags­gi­vare organ­i­sa­tion­sp­sykolo­gen Ellen Claes­dot­ter Pet­ters­son efter föreläsningen:

David- föru­tom en got­tepåse av struk­tur­tips som vi kunde bör­ja använ­da direkt efter föreläs­nin­gen är jag impon­er­ad av den värme, humor och nyfiken­het på din pub­lik som du spred hos oss i Landskrona.

Du är dessu­tom den mest struk­tur­erade föreläsare jag någon­sin bokat med ambitiöst förar­bete för att föreläs­nin­gen skulle kny­ta an till våra mål och vår vision. Du lever som du lär! 😊”

Det gladde mig så att höra. Tack, Ellen!


Vill ni också få tiden att räcka till?

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Föreläsningen jag höll var "Få tiden att räcka till" - en av mina mest populära föreläsningar just nu. 

Jag håller den gärna också för dig och dina kollegor, såklart!

Jag vill ha en offert