Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 dec.

Podd: Klart! nr 650 - Sänk stressen - hitta vad som ger dig kontroll


Datum: 2023-12-04 08:45
En person rider på en häst, håller i tyglarna, med utsikt över stigen framför.

När det bara är för myck­et och det inte verkar lugna ner sig — vad kan du göra för att sän­ka stressen?

Veck­ans avs­nitt av Klart! hand­lar om vad du behöver frå­ga dig för att få mer kon­troll över din arbetssituation. 

Har du sett Försäkringskas­sans nyutkom­na rap­port om den psykiska ohäl­san i arbetet?

Jag näm­n­er ock­så en studie av Rathakr­ish­nan med kol­le­gor.

Vad får dig att kän­na att du har kon­troll över din arbetssi­t­u­a­tion? Skriv till mig och berät­ta. Jag ser vad som hjälper mig och dem jag hjälper med struk­turen och jag är nyfiken på vad det är just för dig.


Anmäl dig till min öpp­na halvdagskurs i Stock­holm på tors­dag. Det är det sista bokade tillfäl­let just nu!


Trivs du bättre med att läsa?

En leende kvinna arbetar på sin laptop vid en julgran.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet