Tack för föreläsningen om struktur, Chalmers! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 aug.

Tack, Chalmers!


Datum: 2022-08-25 16:33
Collage med två bilder - dels den bruna tegelentrén till Chalmers ACE-institution, dels en leende man i brun kavaj och blå slips framför nämnda byggnad.

Idag föreläste jag för insti­tu­tio­nen för arkitek­tur och samhälls­byg­gnad­steknik (ACE) på Chalmers som en del av upp­start­mötet inför läsåret.

Andra frå­gor än annars

Som alltid när jag föreläs­er i den akademiska världen får jag frå­gor jag inte får någon annanstans, vilket är roligt utmanande!

Intres­san­tast idag var delt­a­gar-reflek­tion­er­na (parafraser­at):

  • Tänk på att alla män­niskor inte gillar att avs­lu­ta sak­er. En del tyck­er om själ­va processen och finner ingen dri­vkraft i att boc­ka av.”
  • Jag upplever att det sätt att organ­is­era ens att göra-uppgifter du [jag, David, allt­så] före­språkar är en pro­jek­tion från ett helt annat område och att utmanin­gen är att ska­pa en visuell kar­ta över allt som ryms och hålls i det mentala.”

… och frågan:

  • Hur ska jag kom­mu­nicera för mina kol­le­gor att den här uppgiften jag vill ägna mig åt är så vik­tig att den bor­de ham­na högt upp på pri­or­i­ter­ingslis­tan för gruppen?”

Allt man­ar till efter­tanke (och frå­gan fick sitt svar på plats). Underbart!

Tack!

Varmt tack, Chalmers, för inbju­dan och möj­ligheten att pra­ta struk­tur med er!

(Tack ock­så för att ni ver­i­fier­ade att min jord­bävn­ingsmetafor har bäring! Det känns betryggande.)

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Vad föreläste jag om?

Föreläsningen jag höll var "Get super structured – and have more time for what really matters" - en av dem som bokas mest.

Vill du, håller jag den också gärna för era engelskspråkiga medarbetare.

Bra - jag vill ha en offert

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.