Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 aug.

Podd: Klart! nr 596 - Så visar du kollegorna när du planerar arbeta hemifrån


Datum: 2022-08-29 08:45
En laptop på ett ljust skrivbord visar en färgglad kalender för ägaren, som dricker en kopp kaffe i motljus.

Det är så svårt att veta om man ska bju­da in till ett dig­i­talt möte eller till ett fysiskt, då man inte vet när kol­le­gor­na kom­mer att job­ba hemifrån och när på kontoret.

Veck­ans Klart! — nr 596 — hand­lar om hur ni lätt vis­ar varan­dra var ni kom­mer att job­ba när.

Jag gis­sar dock att det finns snit­si­gare lös­ningar på det här bekym­ret, så mejla mig och berät­ta om dem som du fun­nit eller kom­mit på. Jag är lika glad för tips från mina läsare som jag alltid är. 

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet