Tack, Cake! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 juni

Tack, Cake!


Datum: 2022-06-07 10:45
Kollage bestående av exteriören till Cakes kontor, David Stiernholm föreläsande och några medarbetare på Cake i en föreläsningssal.

Häromda­gen föreläste jag för Cake — det sven­s­ka inno­v­a­ti­va bolaget vars elek­triska motor­cykel är — tja, — oer­hört läck­er, måste jag säga. Vad jag särskilt tyck­er om med den är att den har ett slags modul­sys­tem som gör att man kan använ­da den till mån­ga oli­ka sak­er och utrusta den fort och lätt med det man behöver när det gäller pack­y­tor, till exempel. 

Har du inte sett den, så kol­la in den, vetja.

Hur­somhelst: jag höll min föreläs­ning Get Super Struc­tured”, för i snab­b­växande utveck­lingsin­ten­si­va bolag är det avgörande att struk­turen hos medar­be­tar­na är god, för att kun­na hål­la ett högt tem­po och för att kun­na göra förän­dringar och omsvängningar med kort varsel och ändå behål­la stabiliteten.

Var­för ha en att göra-lista överhuvudtaget?

En sak vi talade om som jag särskilt fast­nade för var vik­ten av att ha en att göra-lista över­hu­vud­taget och ta fram den direkt på mor­gonen.

För, den som har en att göra-lista att väl­ja uppgifter ifrån på mor­gonen har större chans att väl­ja den rät­ta uppgiften än den som inte har lista utan istäl­let gör det den kom­mer på, det den har i bakhu­vudet eller det som dyk­er upp.

Det tål att tän­ka på.

Tack för möj­ligheten, Cake! Och, tack för inbju­dan, Kristi­na Hagström Ilievs­ka!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.