Så här tyckte de i Tyresö | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 maj

Så här tyckte de i Tyresö


Datum: 2022-05-30 12:41
Kollage med tre bilder - en stadsvy med lite grönområden, en publik i en hörsal och en man i sina bästa år kisande mot solen

Struk­tur? Är det inte väldigt trist, fyrkantigt och fullt av tråki­ga pekpinnar?

Nej, inte alls. Nyli­gen gäs­tade jag Tyresö kom­mun för att föreläsa om struk­tur på job­bet. Jag höll en föreläs­ning bestående av innehåll dels från den bre­da föreläs­nin­gen Skaf­fa super­struk­tur”, dels från föreläs­nin­gen helt inrik­tad på att pri­or­it­era som har titeln Pri­or­it­era rätt lätt — bli målmed­veten”.

Det var väldigt roligt — i syn­ner­het som delt­a­gar­na jag fick möta ställde väldigt bra frågor. 

En röst ur deltagarskaran

Efter föreläs­nin­gen mejlade Vanes­sa Kojo till mig och berät­tade hur hon upplevde det hela.

Jag blev särskilt glad för att hon skrev att hon läm­nade föreläs­nin­gen med en känsla av att det var något pos­i­tivt och att hon kände stor lust att ska­pa struk­tur — det­ta som mån­ga tyck­er är jobbigt.

Det är pré­cis det jag vill förmed­la — att det är kul att mejs­la fram den struk­tur som pas­sar just ens eget arbete och att struk­turen skänker lät­tnad mer än börda.

Allt Vanes­sa skrev

Det­ta är för­resten vad Vanes­sa skrev i helhet:

Jag var åhörare igår och vill bara tac­ka för den fina föreläs­nin­gen! Varmt tack. Det var verk­li­gen mat­nyt­tigt, och det var jätteskönt att få skrat­ta lite åt sig själv. Väldigt hög klass på föreläs­nin­gen och inte bara roligt utan som sagt, väldigt hands on”. Du förmed­lar dessu­tom en stor lust till att ska­pa struk­tur, man går helt enkelt ut med känslan att det är något pos­i­tivt, (det mån­ga tyck­er är job­bigt), och dessu­tom så förmed­lar du känslan av att vi är en resurs, som måste tän­ka på oss själ­va, ska­pa tid för att orka med och göra det vi ska.

Föreläs­nin­gen sat­te igång mån­ga diskus­sion­er efteråt, och igenkän­nande skratt.

Så: Tack.”

Tack ska du ha, Vanes­sa! Och, tack för att du berät­tade för mig. Det är myck­et värde­fullt för en föreläsare som jag att höra.

… och du som läs­er det här, vem gav du pos­i­tiv och upp­muntrande återkop­pling senast, spon­tant, utan att du fick frå­gan om att tyc­ka till?

Vill ni inte bli utan?

Vill du att jag håller en lik­nande föreläs­ning hos er som i Tyresö, finner du här utförlig info om alla mina föreläsningar.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.