Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 maj

Så här tyckte de i Tyresö


Datum: 2022-05-30 12:41
Kollage med tre bilder - en stadsvy med lite grönområden, en publik i en hörsal och en man i sina bästa år kisande mot solen

Struk­tur? Är det inte väldigt trist, fyrkantigt och fullt av tråki­ga pekpinnar?

Nej, inte alls. Nyli­gen gäs­tade jag Tyresö kom­mun för att föreläsa om struk­tur på job­bet. Jag höll en föreläs­ning bestående av innehåll dels från den bre­da föreläs­nin­gen Skaf­fa super­struk­tur”, dels från föreläs­nin­gen helt inrik­tad på att pri­or­it­era som har titeln Pri­or­it­era rätt lätt — bli målmed­veten”.

Det var väldigt roligt — i syn­ner­het som delt­a­gar­na jag fick möta ställde väldigt bra frågor. 

En röst ur deltagarskaran

Efter föreläs­nin­gen mejlade Vanes­sa Kojo till mig och berät­tade hur hon upplevde det hela.

Jag blev särskilt glad för att hon skrev att hon läm­nade föreläs­nin­gen med en känsla av att det var något pos­i­tivt och att hon kände stor lust att ska­pa struk­tur — det­ta som mån­ga tyck­er är jobbigt.

Det är pré­cis det jag vill förmed­la — att det är kul att mejs­la fram den struk­tur som pas­sar just ens eget arbete och att struk­turen skänker lät­tnad mer än börda.

Allt Vanes­sa skrev

Det­ta är för­resten vad Vanes­sa skrev i helhet:

Jag var åhörare igår och vill bara tac­ka för den fina föreläs­nin­gen! Varmt tack. Det var verk­li­gen mat­nyt­tigt, och det var jätteskönt att få skrat­ta lite åt sig själv. Väldigt hög klass på föreläs­nin­gen och inte bara roligt utan som sagt, väldigt hands on”. Du förmed­lar dessu­tom en stor lust till att ska­pa struk­tur, man går helt enkelt ut med känslan att det är något pos­i­tivt, (det mån­ga tyck­er är job­bigt), och dessu­tom så förmed­lar du känslan av att vi är en resurs, som måste tän­ka på oss själ­va, ska­pa tid för att orka med och göra det vi ska.

Föreläs­nin­gen sat­te igång mån­ga diskus­sion­er efteråt, och igenkän­nande skratt.

Så: Tack.”

Tack ska du ha, Vanes­sa! Och, tack för att du berät­tade för mig. Det är myck­et värde­fullt för en föreläsare som jag att höra.

… och du som läs­er det här, vem gav du pos­i­tiv och upp­muntrande återkop­pling senast, spon­tant, utan att du fick frå­gan om att tyc­ka till?

Vill ni inte bli utan?

Vill du att jag håller en lik­nande föreläs­ning hos er som i Tyresö, finner du här utförlig info om alla mina föreläsningar.