Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Podd: Klart! nr 593 - Gör underhållsuppgifter av dina bästa idéer


Datum: 2022-06-13 08:45
En tänd glödlampa hänger från taket. I bakgrunden, i oskärpa, syns fem personer arbeta vid ett bord.

När du får idéer på något du skulle kun­na göra i ditt jobb i fort­sät­tnin­gen, hur gör du för att se till att du ock­så gör så från och med nu? Är det inte lätt att den goda idén tes­tas en gång eller två och du sedan glöm­mer av att göra på det nya sät­tet och det inte blev så myck­et av det?

För att få idéer­na att bli ditt van­li­ga nya arbetssätt behöver du for­ma uppgifter av dem — en slags underhållsuppgifter.

I det­ta det 593:e avs­nit­tet berät­tar jag hur.

Vad har du för knep för att göra nya idéer till naturli­ga delar av ditt vardagli­ga arbete? Gör du på ett helt annat sätt än vad jag här föres­lag­it? Skriv till mig och berät­ta. Jag är nyfiken på vad du kom­mit på.


Inled­ningsvis näm­n­er jag elmo­tor­cykelföre­taget Cake, som jag föreläste för härom­sis­tens. Kol­la in deras fin­fi­na motorcyklar:


Ett klassiskt vikt pappersplan i stencil-plåt står lutat mot en mexitegelvägg.

Läser du hellre?

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill få veckobrevet