Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Podd: Klart! nr 593 - Gör underhållsuppgifter av dina bästa idéer


Datum: 2022-06-13 08:45
En tänd glödlampa hänger från taket. I bakgrunden, i oskärpa, syns fem personer arbeta vid ett bord.

När du får idéer på något du skulle kun­na göra i ditt jobb i fort­sät­tnin­gen, hur gör du för att se till att du ock­så gör så från och med nu? Är det inte lätt att den goda idén tes­tas en gång eller två och du sedan glöm­mer av att göra på det nya sät­tet och det inte blev så myck­et av det?

För att få idéer­na att bli ditt van­li­ga nya arbetssätt behöver du for­ma uppgifter av dem — en slags underhållsuppgifter.

I det­ta det 593:e avs­nit­tet berät­tar jag hur.

Vad har du för knep för att göra nya idéer till naturli­ga delar av ditt vardagli­ga arbete? Gör du på ett helt annat sätt än vad jag här föres­lag­it? Skriv till mig och berät­ta. Jag är nyfiken på vad du kom­mit på.


Inled­ningsvis näm­n­er jag elmo­tor­cykelföre­taget Cake, som jag föreläste för härom­sis­tens. Kol­la in deras fin­fi­na motorcyklar:


Läser du hellre?

Ett klassiskt vikt pappersplan i stencil-plåt står lutat mot en mexitegelvägg.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill få veckobrevet