Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Tack, Alingsås Kommun!


Datum: 2022-06-13 09:33
Ett kollage med två bilder. Till vänster, ett rött, litet kafé i lummig tallskog. Till höger, en blond, leende man i blå-grön-rutig slips, brun linnekavaj och blå vindjacka - allt framför nämnda kafé.

Jag for till Alingsås för att föreläsa om struk­tur för Tillväxt- och Exploa­ter­ingsen­heten på kom­munen. De hade som­mar­avs­lut­ning och ville höra en lättsam och lärorik föreläs­ning om något som rör alla — och det blev jag! 

Akta dig för så länge”

På gemytli­ga kaféet Tall­hy­d­dan i Nol­ha­ga Park lade jag ut tex­ten om hur god struk­tur för­gyller arbetsvarda­gen. Vi spelade lagringsplats­bin­go och jag fick tillfälle att var­na för en av de mest för­rädiska doku­men­thanter­ings­fall­gropar­na — att läg­ga något någon­stans så länge”. Hu.

Tusen tack för inbju­dan, Lovisa Gran och Jen­ny Per­slow! Det var ett nöje att gäs­ta er!

För er med?

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Vill du också höra en lättsam och lärorik föreläsning på ditt jobb, håller jag gärna motsvarande föreläsning för er.

Jag vill veta mer om föreläsningen