Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Tack, Alingsås Kommun!


Datum: 2022-06-13 16:05
Kollage; till vänster ett rött kafé i en talldunge, till höger en leende blond man i rutig blå och grön slips.

Jag for till Alingsås för att föreläsa om struk­tur för Tillväxt- och Exploa­ter­ingsen­heten på kom­munen. De hade som­mar­avs­lut­ning och ville höra en lättsam och lärorik föreläs­ning om något som rör alla — och det blev jag! 

På gemytli­ga kaféet Tall­hy­d­dan i Nol­ha­ga Park lade jag ut tex­ten om hur god struk­tur för­gyller arbetsvarda­gen. Vi spelade lagringsplats­bin­go och jag fick tillfälle att var­na för en av de mest för­rädiska doku­men­thanter­ings­fall­gropar­na — att läg­ga något någon­stans så länge”. Hu.

Tusen tack för inbju­dan, Alingsås Kom­mun! Det var ett nöje att gäs­ta er!

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Vill du också höra en underhållande och lärorik föreläsning på ditt jobb? Jag har flera föreläsningar du kan välja på.

Jag vill få mer struktur under lättsamma former