Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 mars

"Super Structured" finns nu som e-bok


Datum: 2017-03-27 21:43

Nu finns min nyli­gen pub­licer­ade bok Super Struc­tured: How to over­come chaos and win back time” ock­så som e‑bok för Kin­dle. Boken är den engel­s­ka utgå­van av min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar”.

Har du en engel­skspråkig vän eller/​och kol­le­ga som skulle ha nyt­ta av en för­fi­nad struk­tur, berät­ta gär­na att boken nu finns att bestäl­la hos Ama­zon.