Sidhuvud

Klart! - Bli superstrukturerad på 31 dagar!

David Stiernholms pocketbok Klart! på ett japanskt, blått tyg. Boken är vit med röd och svart text.

”Informationsstress”, ”för många bollar i luften”, ”full mailbox”, ”det är mycket nu”, ”hög arbets­belastning”, ”övertid”, ”på studs”, ”högar som bara växer”, ”flänger runt i jobbet”, ”snart måste det lätta” ...

Ja, det finns många sätt att beskriva den stund­tals kaotiska tillvaro många av oss lever i på våra arbeten. Men, om vi får en bättre struktur på jobbet, får vi även mer tid över till det som är viktigt, för oss själva och för våra verksamheter.

Klart! – Bli superstrukturerad på 31 dagar! är ett träningsprogram för dig som vill skapa en smidigare vardag på jobbet. Med användbara råd och tips, blandade med konkreta övningar, lär jag, struktören David Stiernholm, dig att strukturera ditt arbete genom att organisera, fokusera och automati­sera. De korta kapitlen är fyllda med nyttig kunskap anpassad för att passa olika sätt att arbeta. Vare sig du föredrar allt som är digitalt eller fysiska papper passar mina råd, tips och knep dig.

Boken ger dig olika verktyg, tankesätt, metoder och rutiner som gör dig effektivare, flexiblare och – faktiskt – lyckligare!

Ta en titt inuti

Ett bokomslag med brödtext till höger och en kapitelsida som visar siffran 2 till vänster.

Boken är indelad i korta, konkreta kapitel.

Ett bokomslag med brödtext till höger och en kapitelsida som visar siffran 9 till vänster.

I varje kapitel får du en övning, så att du tar steg och steg metodiskt mot bättre struktur.

Ett bokomslag med brödtext till höger och en kapitelsida som visar talet 26 till vänster.

Du måste inte läsa den på 31 dagar. Att ta den i 31 steg går utmärkt.

De bäs­ta dig­i­ta­la att göra-list-verktygen

I boken skriv­er jag bland annat om vik­ten av att väl­ja rätt verk­tyg för att göra-lis­tan. Se vil­ka dig­i­ta­la verk­tyg jag just nu tyck­er är de bästa!

Här beställer du strukturboken

Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! är utgiv­en på Roos & Teg­nér förlag. 

Jag vill köpa boken i pocket-format

Jag vill köpa boken som e‑bok
Boken säljs ock­så hos Adlib­ris och Bokus.

Struk­tur­bo­ken finns ock­så som app

I appen Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! kan du göra alla övningar i boken och dessu­tom tes­ta hur struk­tur­erad du är.

Appen är gratis och du finner den i App Store och i Google Play.

Läsar­röster

Jag har under ca 10 års tid provat alla tänkbara almanack­or och sys­temkalen­drar, läst oli­ka böck­er bl.a GTD, men jag har haft svårt för att få igång en sys­tem­atik. Först när jag läste din bok förstod jag hur jag ska göra för att bli struk­tur­erad. De andra har anti­n­gen inte kun­nat ge det enkla sam­man­hanget var­för eller så har fokus var­it på vad som ska göras. Tack ska du ha för att du skriv­it en bra bok!”
Andreas Bolling, Saab Group

Jag måste säga att köpet av Klart! var en av de bät­tre investeringar i mig själv som jag har gjort.”
Eva Juh­lin, Trafikverket

Det känns som om när man läs­er en spän­nande skön­lit­terär bok och bara vill vidare…”
Louise Robert­son, Lund

Provläs boken

Smakprov​.se kan du provläsa avs­nitt ur boken.

Struk­tur­bo­ken i Gomor­ron Sverige

I sam­band med pub­licerin­gen av förs­ta utgå­van var jag inbju­den till SVTs Gomor­ron Sverige 2012-04-19 för att berät­ta om boken. Den­na inbund­na utgå­va har sedan dess sålt slut, men boken finns att läsa i pock­et­for­mat. Pock­eten har nytt omslag, som skil­jer sig från det omslag du ser i intervjun.