Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 apr.

Strukturträningsappen Klart! nu för Android


Datum: 2013-04-04 14:15

I sam­band med att min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar pub­licer­ades släppte vi en till­hörande iPhone-app där du kan tes­ta hur struk­tur­erad du är och göra alla övningar­na i boken.

Ned­laddnings-suc­cé

Appen för iPhone blev en suc­cé och har till dags dato lad­dats ned drygt 7 900 gånger. Men, mer­parten av mina kun­der och läsare har inte en iPhone, så frå­gor­na om när appen kom­mer för Android har haglat tätt.

Svaret är nu.

Gratis struk­turhjälp

Nu finns näm­li­gen struk­turträn­ingsap­pen för Android-telefoner. 

Vill du få en smidi­gare vardag genom struk­tur är det­ta ett ypperligt tillfälle.

Du finner appen i Google Play, till det facila priset 0 kr.